بررسی پتانسیل زمین‌گردشگری با استفاده از سنجش‌‌از‌دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان رفسنجان، استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری

2 استادیار گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،

10.22034/jtd.2020.204594.1848

چکیده

ژئوتوریسم یا زمین‌گردشگری از شاخه‌های جدید صنعت گردشگری می‌باشند که صنعتی درآمدزا و با صرفه اقتصادی بسیار مناسب است. برقراری توازن اقتصادی میان مناطق مختلف، حفاظت از میراث‌های طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقا کیفیت چشم اندازهای فرهنگی می‌‌تواند از جمله ره‌آوردهای مثبت در برنامه‌ریزی این نوع گردشگری محسوب شود. هدف از این تحقیق بررسی پتانسیل ژئوتوریسم شهرستان رفسنجان با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. برای این منظور از پردازش تصاویر ماهواره‌ای در کنار مشاهدات و بررسی‌های میدانی و سایر منابع اطلاعاتی مانند نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی، راه‌ها، خاک، گزارش‌های مختلف استفاده شده است. ابتدا عوامل موثر در ژئوتوریسم از طریق مطالعه منابع مختلف و مصاحبه با کارشناسان مشخص شدند. سپس داده‌های اولیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی و بررسی‌های زمینی تهیه و بانک اطلاعاتی مربوطه در محیط GIS ایجاد شد. در مرحله بعد هر کدام از عوامل با تهیه پرسشنامه ارزش‌گزاری و پتانسیل ژئوتوریسم با روش همپوشانی وزنی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشخص شد. نتایج نشان داد سنجش از دور و GIS در بررسی پتانسیل ژئوتوریسم و انتخاب مناطق مستعد کارآیی بالایی دارند و شهرستان رفسنجان از پتانسیل نسبتا خوبی برای انجام فعالیت‌های ژئوتوریسم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of geotourism potential using remote sensing and geographic information system (GIS), Rafsanjan County, Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Hosseinjanizadeh 1
  • Reza Hassanzadeh 1
  • Mehdi Honarmand 2
  • Farzin Naseri 2
1 Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Science, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Geotourism which is one of the tourism branches is economically profitable industry. Economic balance between the different areas, protection of natural heritage, preventing environmental degradation, creating job opportunities, improving the quality of cultural perspectives could be considered as positive consequences in the planning of this type of tourism. The purpose of this research is to investigate the geotourism potential of Rafsanjan County using remote sensing and geographic information system (GIS). In order to reach this purpose satellite image processing, along with field observations surveys and other sources of information such as reports, roads, soil and geology, and topography, maps were utilized. First the effective factors on geotourism were discriminated using study of different literatures and interview with experts. Then the data for these factors were prepared through satellite images, field data, topography and geology maps and their database were created at GIS. Finally the suitable value were assigned to each factors according to the questionnaire and the geotourism potential were determine through analytical hierarchy process (AHP) and weighted overlay model. The results revealed that the AHP and GIS have great efficiency in discriminating potential areas and Rafsanjan country contain relatively good potential for geotourism activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical hierarchy process (AHP)
  • Geotourism
  • geosite
  • Geopark
  • satellite images