آینده‌پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه عدالت، ایران

10.22034/jtd.2019.173426.1660

چکیده

استان قم به دلیل داشتن جذابیت‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی قابلیت بسیاری در حوزه گردشگری مذهبی دارد. تحقیق حاضر در پی شناخت پیشران‌ها و عوامل کلیدی تأثیرگذار در آینده گردشگری مذهبی استان قم است. تحقیق حاضر از منظر فلسفه، تفسیری؛ از بعد جهت‌گیری، کاربردی و از منظر روش‌شناسی، چندگانه کیفی است. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر عبارتند از سناریوی دنیای آشوب‌زده، سناریوی شهر پایدار، سناریوی شهر زیبا و سناریوی شهر سوخته. برای تعیین پیشران‌های نهایی تحقیق به منظور شکل‌گیری سناریوهای باورپذیر از تکنیک عدم قطعیت بحرانی استفاده شد. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از برخورد دو عدم قطعیت تحریم‌های خارجی و توسعه شهر بر مبنای مزیت رقابتی شکل گرفت. سناریوی شهر زیبا وضعیتی را نشان می‌دهد که تحریم‌های خارجی کاهش می‌یابد و توسعه شهر مبتنی بر مزیت رقابتی آن یا گردشگری مذهبی خواهد بود و بهترین آینده را نشان می‌دهد. از طرفی سناریوی شهر سوخته معرف بدترین وضعیتی است که ممکن است رخ دهد. این سناریو از محل تلاقی افزایش تحریم‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامنظم شهری ایجاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Religious Tourism of Qom Province based on Scenario Planning Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan maleki 1
  • Vahid Khasehi Varnamkhasti 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
  • Mehdi Saffarinia 4
1 Associate Professor, Department of Economics and Management, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
4 PhD Student of Business Management, Edalat University, Iran
چکیده [English]

Qom province has many religious tourism opportunities due to its various historical, cultural, artistic and religious attractions. The present research seeks to identify key factors affecting the future of religious tourism in Qom province. The present research is based on a philosophical, interpretive perspective; from the perspective of orientation, applied and from the perspective of methodology, is multiple qualitative. The believable scenarios of this research include the agitated world scenario, the sustainable city scenario, the beautiful city scenario and the scorched city scenario. Critical uncertainty technique was used to determine the final drivers of the research in order to create believable scenarios. The believable scenarios of the present study were based on the two uncertainties of foreign sanctions and the development of the city based on the competitive advantage. The beautiful city scenario shows that external sanctions are declining, and the city's development will be based on its competitive advantage or religious tourism, and will show the best of the future. On the other hand, the scorched city scenario represents the worst situation that may occur. This scenario will be created at the crossroads between increased sanctions and uneven and irregular urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Scenarios Planning
  • Believable Scenarios
  • Religious tourism
  • Critical Uncertainty Approach