تعداد مقالات: 171
156. بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت پذیری و عشق به برند در هتل های پنج ستاره شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-138

ملیحه تقدیر؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی


157. تحلیل جایگاه عناصر زنجیره تأمین صنایع دستی جزیره قشم با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 139-159

حنانه محمدی کنگرانی؛ مهناز حسین زاده؛ محمد سپاهی پارسا


158. تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


159. تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری: نقش میانجی هویت سازمانی و عجین شدن با شغل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 180-200

شهرام خلیل نژاد؛ امیر اصلانی افراشته؛ محمد حسین شجاعی


160. گردشگری خرید و چالشهای عملکردی بازارهای فرامنطقه ای نمونه کاوی: چهارراه رسولی زاهدان

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 113-129

امیر حمزه شهبازی؛ زینب سرگزی؛ محبوبه نخزری مقدم


162. شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت روابط برخط با گردشگران در شرایط عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 152-172

منیژه حقیقی نسب؛ آسیه ناظمی؛ فاطمه صابریان


164. بررسی قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان در صنعت گردشگری با تاکید بر نقش آموزشی دانشگاه‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 173-187

فرشید کریمی حصاری؛ علیرضا روستا؛ سعید مرادی


165. چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 188-213

محمود ضیائی؛ علی دلشاد؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


166. مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 214-234

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری


167. تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 235-251

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی درخشان


168. تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی (مورد مطالعه: اداره‌ی کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

ابوالفضل قنبری؛ لاله زیدی؛ محسن آقایاری هیر


169. طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی


170. قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

آرمین گلی؛ علی قلی پورسلیمانی؛ نرگس دل افروز


171. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (مورد مطالعه: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

ابوالفضل قنبری؛ شیرین فرزان کیا؛ خاطه عبدی دایلاری