تعداد مقالات: 189
52. طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-82

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


53. نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی-سازگاری در برابر تغییر اقلیم

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-81

حسین محمدّی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


56. روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-81

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی


57. ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 84-106

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور


60. طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 81-108

مهرنوش بسته نگار؛ علی حسنی؛ مرتضی خاکزار بفروئی


61. تعیین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری، مطالعه موردی: شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا و لالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علیرضا احمدی؛ عبدالعظیم آجیلی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه


62. تأثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های بین‌المللی لاله و پارسیان استقلال در شهر تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 80-99

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی


63. بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 84-100

آزاد خانزادی؛ علی فلاختی؛ زهرا حیرانی


64. بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 78-96

مرتضی رجوعی؛ کاظم مجدی یزدی؛ زینب شیخ الاسلامی


65. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد بر وفاداری گردشگران به منطقه گردشگری شیراز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 107-126

زهره بردبار؛ سعید فرجام؛ مهدی نساجی کامرانی


67. فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 82-101

الهام حبیبی؛ محمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


68. طراحی مدل توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-104

مهدی باصولی؛ سید سعید هاشمی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ سید حبیب الله میرغفوری


70. تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنه‌های طبیعی در راستای برنامه‌ریزی پایدار (نمونه موردی: منطقه کوهستانی درکه)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 82-98

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ هومن بهمن‌پور


71. تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 107-128

حسن افراخته؛ محمدتقی رهنمایی؛ اصغر طهماسبی؛ سیاوش ایمنی قشلاق


74. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-133

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند


75. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات