تعداد مقالات: 171
51. طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-82

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


52. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 62-78

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات


56. نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی-سازگاری در برابر تغییر اقلیم

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-81

حسین محمدّی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


61. پهنه بندی اکوتوریسم منطقه صادق آباد بافق، استان یزد

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 65-85

مرضیه حبیبی؛ سید سعید هاشمی


62. بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 78-96

مرتضی رجوعی؛ کاظم مجدی یزدی؛ زینب شیخ الاسلامی


65. تأثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های بین‌المللی لاله و پارسیان استقلال در شهر تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 80-99

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی


66. مدل مفهومی گردشگری خلاق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 81-108

مهرنوش بسته نگار


67. فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 82-101

الهام حبیبی؛ محمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


68. تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنه‌های طبیعی در راستای برنامه‌ریزی پایدار (نمونه موردی: منطقه کوهستانی درکه)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 82-98

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ هومن بهمن‌پور


70. طراحی مدل توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-104

مهدی باصولی؛ سید سعید هاشمی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ سید حبیب الله میرغفوری


71. بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 84-100

آزاد خانزادی؛ علی فلاختی؛ زهرا حیرانی


72. ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 84-106

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور


74. بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 90-102

فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمودزاده؛ پیمان ایل غمی سراسکانرود


75. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد بر وفاداری گردشگران به منطقه گردشگری شیراز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 107-126

زهره بردبار؛ سعید فرجام؛ مهدی نساجی کامرانی