تعداد مقالات: 171
27. طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-46

حشمت مرادی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمد باقر آرایش


28. واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 25-40

مرتضی محمودی میمند؛ سعیده کتابی؛ امیررضا کنجکاو منفرد


29. بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 26-44

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه


30. تعیین ارزش تفرجگاهی منطقه گردشگری دشت میشان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 30-44

حمید بلالی؛ الهام عبدی؛ رضا موحدی


33. واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 38-60

رحمت الله قلی پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی


34. اثرات توسعه گردشگری ورودی بر تولید و اشتغال بخش های اقتصادی: رهیافت تحلیل مسیر ساختاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 38-58

محمدرضا فرزین؛ نیلوفر عباس پور؛ یکتا اشرفی؛ حمید ضرغام بروجنی


35. ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-57

اکبر قاسمی یالقوزآغاج؛ احمد اسدزاده؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ یونس جبارزاده


36. تاثیر خدمت‌گرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل پارس کرمان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-62

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ یونس آزادی


38. مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز


40. طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-69

عابدین پویا؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطانپناه؛ رضا شافعی


43. دسته بندی مدل های کسب وکار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-65

اسماعیل قادری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ جعفر باپیری


44. برآورد ارزش تفریحی قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 48-65

ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده


45. تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 74-87

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد


46. ارزیابی عملکرد یکپارچه زنجیره تامین هتل ها به منظور کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه هتل های شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 46-64

پژمان حاتمی فر؛ محمدرضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


47. تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 58-79

معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ سیدمحمدامین کشفی


48. محک زنی و رتبه‌بندی سه گروه هتل‌ ایران بر مبنای مهارت‌های ارتباطی-احساسی کارکنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-77

محمد شریفی تهرانی؛ علی صنایعی؛ حسین رضایی؛ علی کاظمی


49. روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-81

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی