تعداد مقالات: 189
27. تعیین ارزش تفرجگاهی منطقه گردشگری دشت میشان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 30-44

حمید بلالی؛ الهام عبدی؛ رضا موحدی


29. تحلیل تأثیر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر رفتار آینده آن ها (مطالعه موردی شهرستان چالوس)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 45-63

صاحبه موسی پور؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ محمدحسین رحمتی؛ مریم تجلی اردکانی


32. تأثیر خدمت‌گرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتل‌داری (مورد مطالعه: هتل پارس کرمان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-62

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ یونس آزادی


33. واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مرتضی محمودی میمند؛ سعیده کتابی؛ امیررضا کنجکاو منفرد


34. ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-57

اکبر قاسمی یالقوزآغاج؛ احمد اسدزاده؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ یونس جبارزاده


37. تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 74-87

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد


38. واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 38-60

رحمت الله قلی پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی


39. مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز


40. برآورد ارزش تفریحی قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 48-65

ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده


41. طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-69

عابدین پویا؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطانپناه؛ رضا شافعی


42. اثرات توسعه گردشگری ورودی بر تولید و اشتغال بخش های اقتصادی: رهیافت تحلیل مسیر ساختاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 38-58

محمدرضا فرزین؛ نیلوفر عباس پور؛ یکتا اشرفی؛ حمید ضرغام بروجنی


44. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعة عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 78-62

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات


47. تحلیلی بر عوامل موثر در ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت های پیست اسکی زمستانی (مطالعه موردی : دامنه های کوه سهند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

داود مختاری؛ وحید امامی کیا


48. تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 58-79

معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ سیدمحمدامین کشفی


50. محک زنی و رتبه‌بندی سه گروه هتل‌ ایران بر مبنای مهارت‌های ارتباطی-احساسی کارکنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-77

محمد شریفی تهرانی؛ علی صنایعی؛ حسین رضایی؛ علی کاظمی