دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی (مورد مطالعه: اداره‌ی کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

ابوالفضل قنبری؛ لاله زیدی؛ محسن آقایاری هیر


2. طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی


3. قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

آرمین گلی؛ علی قلی پورسلیمانی؛ نرگس دل افروز


4. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (مورد مطالعه: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

ابوالفضل قنبری؛ شیرین فرزان کیا؛ خاطه عبدی دایلاری


5. ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی


6. ارائه چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

ندا زرندیان؛ محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان؛ اکبر پورفرج؛ سید مجتبی محمودزاده


7. نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

لیلا اویسی؛ محمد امیر اویسی


8. سنجش وتحلیل‎ ‎میزان‎ ‎احساس‎ ‎امنیت وآسایش گردشگران مذهبی در سفر به ‏عتبات عالیات (مطالعه موردی مرز بین المللی مهران اربعین 96و97)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

نادر شوهانی؛ احمد شوهانی؛ سارا شوهانی


9. تحلیل مضامین موثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تامین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

عذرا عزیزی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدتقی تقوی فرد


10. تحلیل و اولویت بندی ابعاد موثر بر ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

فرزانه خوشه بست؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ منوچهر جهانیان؛ مجتبی جاودان