دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های جهانگردی استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

فاتح حبیبی؛ خالد احمدزاده؛ زاهد کرماجیان


3. واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مرتضی محمودی میمند؛ سعیده کتابی؛ امیررضا کنجکاو منفرد


4. تحلیلی بر عوامل موثر در ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت های پیست اسکی زمستانی (مطالعه موردی : دامنه های کوه سهند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

داود مختاری؛ وحید امامی کیا


5. تعیین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری، مطالعه موردی: شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا و لالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علیرضا احمدی؛ عبدالعظیم آجیلی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه


6. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات


7. تبیین موانع توسعه گردشگری جنگ در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

محمدعلی فیروزی


8. بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه


9. تحلیل تأثیر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر رفتار آینده آن ها (مطالعه موردی شهرستان چالوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

صاحبه موسی پور


11. ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور


12. تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

حسن افراخته


13. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری یزد با رویکرد VIKORفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علی مروتی شریف آبادی


15. ارزیابی پتانسیل های گردشگری بخش رستاق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علیرضا بستانی


16. شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار تبلیغات کلامی در بازاریابی مقاصد گردشگری با رویکرد تئوری مجموعه راف و نتنوگرافی (مطالعه موردی: شیراز، اصفهان و تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

فاطمه سجادیان؛ رضا شیخ؛ محمد احسان سوری


17. پهنه بندی اکوتوریسم منطقه صادق آباد بافق، استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مرضیه حبیبی؛ سید سعید هاشمی


18. تأثیر اقدامات بازاریابی رابطه مند آژانس های مسافرتی بر رفتار خرید بسته های ایرانگردی مورد مطالعه:آژانس‏های مسافرتی شهر تهرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ فاطمه باقری


19. ارزیابی عملکرد یکپارچه زنجیره تامین هتل ها به منظور کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه هتل های شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

پژمان حاتمی فر؛ محمدرضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


20. ارزیابی و مدیریت جامع ژئومورفوسایت های کارستیک با استفاده از تلفیق مدل های ارزیابی ژئومورفوسایت ها (مورد: غارچال نخجیر در استان مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سیاوش شایان؛ حمید عمونیا؛ سعید رحیمی هر آبادی


21. ارایه مدل امکان سنجی محصولات گردشگری خلاق در چارچوب کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علی محمدی؛ معصومه محرر؛ محمد صادق باباخانی فرد


22. تاثیر درآمدهای گردشگری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه ی موردی 23 کشور جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

یوسف محنت فر


23. بکارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل ها و آژانس های مسافرتی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مریم ورمقانی؛ آرمان احمدی زاد؛ پرویز کفچه


24. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در صنعت گردشگری مورد مطالعه: هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

فرزانه خوشه بست؛ محمدرضا رضوانی؛ الهام واحدی


25. تاثیر خدمت‌گرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل پارس کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ یونس آزادی


26. بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه ی موردی: شهریاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

ابوالفضل قنبری؛ الهام درخشان؛ سید موسی صالحی؛ اله داد احمدی نصرآبادسفلی


27. بخش بندی بازار بر مبنای مزایای مورد انتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

عاطفه محمدزاده خلیل آبادی؛ احمد شعرباف عیدگاهی؛ یاسر آسمان دره


28. عرضه خدمات اقامتی تجربه‌محور از طریق  باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی(نمونه مورد مطالعه: محله تاریخی علی‌قلی‌آقا، اصفهان، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سحر موحدی؛ مینا کشانی همدانی؛ مهری شاه زیدی


29. عوامل مؤثر بر رضایت کلی گردشگران با نقش میانجی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

پیمان سیدی؛ امیرعباس وفایی؛ مهدی کروبی


30. شناسایی مشکلات توسعه صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر وارائه راهکارهای مناسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علی رضا قاسمی زاد؛ سکینه دهقانفر


31. ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب جهت احداث دهکده گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سید حجت موسوی؛ سید مجتبی شریفیان؛ ابوالفضل رنجبر فردویی


32. تحلیل عوامل موثر بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علی دلشاد


33. نقش شواهد فیزیکی در ابعاد تسلسل وفاداری میهمانان در هتل‌های مقصد گردشگری رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مصطفی محمّدی


34. تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در صنعت هتلداری ایران (مورد مطالعه: هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سید محمد موسوی؛ نسیم نعمتی؛ شمس السادات زاهدی


35. تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

پرویز آقایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ حیدر محمدی


36. مدل سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده های گردشگری مصنوعی (نمونه موردی پارک و دریاچه چیتگر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

رسول حیدری سورشجانی


37. مدل مفهومی گردشگری خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مهرنوش بسته نگار


38. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند


39. تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

اصغر طهماسبی؛ سوران روشنیان


40. تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت ساکنین شهر تبریز از توسعه گردشگری (با تاکید بر ابعاد اجتماعی – فرهنگی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد


41. ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی