1. تبیین موانع توسعه گردشگری جنگ در استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-25

محمدعلی فیروزی


2. ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‌وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-24

هاشم آقازاده؛ علی حیدری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی اصغر شالبافیان


5. بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های جهانگردی استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

فاتح حبیبی؛ خالد احمدزاده؛ زاهد کرماجیان


7. تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-19

زینب هاشمی باغی؛ یزدان شیرمحمدی؛ نسترن شاهسون


8. تاثیر قیمت نفت برتقاضای گردشگری: مقایسه کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

هادی رفیعی؛ سمیرا حیدریان؛ علی رهنما؛ سحر اتحادی


10. بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-17

علیرضا تمیزی؛ ساناز شهبازی


12. بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 26-44

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه


13. واکاوی کارایی صنعت هتل‌داری استان یزد با استفاده از تحلیل رابطة خاکستری

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 25-40

مرتضی محمودی میمند؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سعیده کتابی


14. بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعة موردی: شهر یاسوج

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-44

ابوالفضل قنبری؛ الهام درخشان؛ سیدموسی صالحی؛ الله داد احمدی نصرآبادسفلی


17. ارزیابی روابط درونی بین توانمندسازهای گردشگری پزشکی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 18-38

ساناز منصوریار؛ محمد رضا شجاعی؛ احسان ساده


21. بررسی پیوندهای پسین و پیشین صنعت هتلداری برای افزایش تولید و اشتغال در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 18-37

پریسا یعقوبی منظری؛ سیدامید آقامیری


23. تحلیل تأثیر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر رفتار آینده آن ها (مطالعه موردی شهرستان چالوس)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 45-63

صاحبه موسی پور؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ محمدحسین رحمتی؛ مریم تجلی اردکانی