کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی : مورد مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

خدیجه لطفی یامچی؛ فرزام فرزان؛ محمدرسول خدادادی