کلیدواژه‌ها = MICMAC
شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های توسعۀ گردشگری شهر گرمی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 81-95

10.22034/jtd.2020.231781.2035

منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده؛ رضا افروشه


شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 156-178

اسماعیل علی اکبری؛ احمد پوراحمد؛ لیلا جلال آبادی