کلیدواژه‌ها = ژئوتریل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 158-172

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی اکبر شایان یگانه