کلیدواژه‌ها = گردشگری خلاق
1. مدل مفهومی گردشگری خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

مهرنوش بسته نگار


2. ارایه مدل امکان سنجی محصولات گردشگری خلاق در چارچوب کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

علی محمدی؛ معصومه محرر؛ محمد صادق باباخانی فرد


3. طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 81-108

مهرنوش بسته نگار؛ علی حسنی؛ مرتضی خاکزار بفروئی


4. ارائه چارچوبی برای ارزیابی محصولات گردشگری خلاق با استفاده از کارت امتیازی متوازن

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 17-34

علی محمدی؛ معصومه محرر؛ محمدصادق باباخانی فرد