کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 2
2. محک زنی و رتبه‌بندی سه گروه هتل‌ ایران بر مبنای مهارت‌های ارتباطی-احساسی کارکنان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 59-77

10.22034/jtd.2018.69461

محمد شریفی تهرانی؛ علی صنایعی؛ حسین رضایی؛ علی کاظمی