کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/jtd.2021.311886.2489

محمدرضا صالحی پور؛ اکبر پورفرج؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ احمد گل محمدی


مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 214-234

10.22034/jtd.2019.183458.1717

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری


واکاوی چگونگی تبدیل اصفهان صفوی به پیش‌الگوی یک مقصد سفر

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 181-201

10.22034/jtd.2019.190477.1769

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطان مرادی


بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 62-78

10.22034/jtd.2020.110376

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات