کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
تعداد مقالات: 7
1. توسعه گردشگری موسیقی در ایران: یک تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22034/jtd.2021.277314.2296

احسان مرزبان؛ مصطفی مرزبان


2. الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/jtd.2021.311886.2489

محمدرضا صالحی پور؛ اکبر پورفرج؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ احمد گل محمدی


4. مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 214-234

10.22034/jtd.2019.183458.1717

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری


5. واکاوی چگونگی تبدیل اصفهان صفوی به پیش‌الگوی یک مقصد سفر

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 181-201

10.22034/jtd.2019.190477.1769

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطان مرادی


6. طراحی مدل توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-104

10.22034/jtd.2019.190606.1771

مهدی باصولی؛ سید سعید هاشمی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ سید حبیب الله میرغفوری


7. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 62-78

10.22034/jtd.2020.110376

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات