کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
تعداد مقالات: 2
1. ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت دهکده تفریحی و توریستی باغستان کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-48

سینا عطارروشن؛ رمضانعلی پوررستمی؛ عباس زارع؛ سیامک کاتبی فر


2. تعیین ارزش تفرجگاهی منطقه گردشگری دشت میشان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 30-44

حمید بلالی؛ الهام عبدی؛ رضا موحدی