کلیدواژه‌ها = پیوندهای پسین و پیشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیوندهای پسین و پیشین صنعت هتلداری برای افزایش تولید و اشتغال در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 18-37

پریسا یعقوبی منظری؛ سیدامید آقامیری