کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 19
1. طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

10.22034/jtd.2020.201478.1825

فرشید نمامیان؛ محمدحسین رحمتی


2. طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌ شناسی سیستم ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22034/jtd.2021.276233.2291

حمید زادمهر؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ مهناز حسین زاده؛ سید حسین حسینی


3. تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-20

10.22034/jtd.2019.198878.1827

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری


4. بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-38

10.22034/jtd.2020.205837.1858

هادی رفیعی دارانی؛ علی رهنما؛ امیر دادرس مقدم


5. شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 63-82

10.22034/jtd.2020.199272.1810

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


6. توسعه مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر عوامل رفتاری در حوزه گردشگری با رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 83-96

10.22034/jtd.2019.199604.1807

طاهره شاهی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ محمد جواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی


7. ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 125-138

10.22034/jtd.2020.220811.1974

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ مراد دلالت؛ حیدر محمدی


8. تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-214

10.22034/jtd.2020.207879.1872

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی


9. طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2019.201271.1823

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی


10. بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 90-102

10.22034/jtd.2019.183331.1713

فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمودزاده؛ پیمان ایل غمی سراسکانرود


12. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 231-249

10.22034/jtd.2018.118523.1335

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی


13. طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-82

10.22034/jtd.2019.136866.1448

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


14. تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 74-87

10.22034/jtd.2018.81140

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد


16. تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


17. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-133

10.22034/jtd.2020.110408

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند


18. واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 25-40

10.22034/jtd.2020.110373

مرتضی محمودی میمند؛ سعیده کتابی؛ امیررضا کنجکاو منفرد