کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 18
1. طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی لموکی


2. تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-20

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری


3. بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-38

هادی رفیعی دارانی؛ علی رهنما؛ امیر دادرس مقدم


4. شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 63-82

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


5. توسعه مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر عوامل رفتاری در حوزه گردشگری با رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 83-96

طاهره شاهی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ محمد جواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی


6. ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 125-138

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ مراد دلالت؛ حیدر محمدی


7. تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-214

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی


8. طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی


9. بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 90-102

فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمودزاده؛ پیمان ایل غمی سراسکانرود


10. شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت روابط برخط با گردشگران در شرایط عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 152-172

منیژه حقیقی نسب؛ آسیه ناظمی؛ فاطمه صابریان


11. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 231-249

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی


12. طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-82

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


13. تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 74-87

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد


15. تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


16. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-133

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند


17. واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 25-40

مرتضی محمودی میمند؛ سعیده کتابی؛ امیررضا کنجکاو منفرد