کلیدواژه‌ها = مدل آمادگی گردشگری الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-80

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم