کلیدواژه‌ها = کوهستان
تعیین مؤلفه‌های مدل توسعۀ پایدار گردشگری‌کوهستان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.22034/jtd.2022.326601.2558

محسن مختاریان پور زواره؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل


تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنه‌های طبیعی در راستای برنامه‌ریزی پایدار (نمونه موردی: منطقه کوهستانی درکه)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 82-98

10.22034/jtd.2019.161752.1590

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ هومن بهمن‌پور