کلیدواژه‌ها = کیفیت ادراک شده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری با میانجیگری کیفیت ادراک شده خدمات

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 299-315

لیلا وثوقی؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ مونا معرفی