کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-104

مهدی باصولی؛ سید سعید هاشمی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ سید حبیب الله میرغفوری