کلیدواژه‌ها = تئوری داده بنیاد (نظریه برخاسته از داده‌ها)
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوبی برای شناسایی و تجاری‌سازی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری تندرستی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22

10.22034/jtd.2019.129875.1401

نادر سیدامیری؛ زهرا رحمانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور