کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ابیانه- برزرود استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.289736.2366

محسن رزاقی ابیانه؛ حمید رضا جعفری؛ حسن هویدی؛ حمید رضا پیروان


تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک‌‏ها براساس روش‏‌های معتبر جهانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-85

10.22034/jtd.2020.263840.2221

بهرام نکویی صدری؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمدداودی