کلیدواژه‌ها = آنتروپی شانون
استارت‌آپ‌های گردشگری در ایران:عوامل موفقیت و شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22034/jtd.2021.302135.2431

آیدا امینی فر؛ فاطمه یاوری گهر؛ مهدی کروبی