کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
الگوی نقش‌آفرینی سازمان صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22034/jtd.2021.293002.2382

اسدالله کردنائیج؛ فاطمه حاج محمد؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی


طراحی الگوی تاب آوری در صنعت گردشگری در شیوع بیماری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22034/jtd.2021.279504.2312

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ هومن شبابی؛ شهربانو قلی پور فریدونی


ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 183-196

10.22034/jtd.2019.178868.1699

محمد حکاک؛ مریم احمدی فرد؛ آرش حبیبی


توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 226-240

10.22034/jtd.2018.117569.1323

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند


بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 84-100

آزاد خانزادی؛ علی فلاختی؛ زهرا حیرانی


تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 107-128

10.22034/jtd.2020.110382

حسن افراخته؛ محمدتقی رهنمایی؛ اصغر طهماسبی؛ سیاوش ایمنی قشلاق