کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات درمانی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی روابط درونی بین توانمندسازهای گردشگری پزشکی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 18-38

ساناز منصوریار؛ محمد رضا شجاعی؛ احسان ساده