کلیدواژه‌ها = کارآفرینی گردشگری
رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 131-144

10.22034/jtd.2019.165849.1616

سیدسعید میرواحدی؛ نفیسه قائدیها هونجانی


بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 62-78

10.22034/jtd.2020.110376

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات