کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-38

10.22034/jtd.2020.205837.1858

هادی رفیعی دارانی؛ علی رهنما؛ امیر دادرس مقدم