کلیدواژه‌ها = صنعت هتل‌داری
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل مطالعۀ موردی کارکنان هتل پنج‌ستارۀ همای تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 191-209

10.22034/jtd.2022.314495.2505

غلامحیدر ابراهیمبای سلامی؛ مهرناز شفیعیان؛ طیبه شعبان زاده بلالمی


طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتل‌داری مطالعة موردی هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-266

10.22034/jtd.2020.230022.2029

شمس السادات زاهدی؛ محمد مسعود مجیدی فر؛ عزیزاله جعفری؛ سید سعید هاشمی


تحلیل نقش بازاریابی در برند صنعت هتل‌داری با رویکرد ترکیبی نگاشت‌‌شناختی فازی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 55-66

10.22034/jtd.2020.224752.2007

مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ یاسمین برومندزاد؛ جواد غریب زاده؛ محمد سیادتان؛ آرام آردیان