کلیدواژه‌ها = روش دیمتل
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-32

امیرمحمد فکور ثقیه؛ نرگس حاجمندی