کلیدواژه‌ها = گردشگری پایدار
تعداد مقالات: 12
1. بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تاثیر تغییرات گردشگری بر توسعه فرهنگی - اقتصادی جامعه بومی شرق استان گلستان : ارائه یک نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jtd.2021.260255.2192

منصور مرادی؛ علی باصری؛ محمود سید؛ محمدهادی منصوری لکورج


2. عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتوریسم، نمونه مطالعه شهر خوانسار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.285189.2338

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


3. عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏ گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.300555.2422

مهدی رحیمیان؛ مهدی سرلک؛ سعید غلامرضایی


4. مدل ساختاری- تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.300615.2425

ناهید عبدلی؛ محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی


5. نقش یادگیری حاصل از گردشگری کودکان بر توسعه پایدار گردشگری: نقش تعدیل‌گر ویژگی های جمعیت شناختی خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.300771.2423

باقر عسگرنژاد نوری؛ ولی نعمتی؛ مریم فانی؛ سمیه صائب نیا


6. ترسیم نقشه دانش گردشگری پایدار- مسئولانه : تحلیل شبکه همکاری و هم تالیفی با رویکرد علم سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22034/jtd.2021.263140.2216

سحر سادات محمدی؛ عباس عباسی؛ حبیب الله رعنایی؛ کاظم عسکری فر


8. شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 303-319

10.22034/jtd.2020.205716.1856

حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ مولود جمشیدزاده؛ یاور بابائی


10. اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 169-184

10.22034/jtd.2020.177473.1684

حمید ضرغام بروجنی؛ یاور بابائی؛ نرگس شیخ حسنی


11. تأثیرات زیست‌پذیری خیابان در پایداری گردشگری شهری مطالعۀ موردی خیابان ولیعصر

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 61-73

10.22034/jtd.2019.193781.1780

محمدرضا اکبری؛ مظفر صرافی؛ محمدتقی رضویان؛ محمدحسن طالبیان