کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: گردشگری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‌وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-24

هاشم آقازاده؛ علی حیدری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی اصغر شالبافیان


2. بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 195-178

علی حاجی نژاد؛ ناصر عبدی؛ ابوذر پایدار