نویسنده = نازنین فلاح تفتی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در مورد مقصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-188

10.22034/jtd.2020.206881.1865

نازنین فلاح تفتی؛ مرتضی رجوعی؛ سید مرتضی غیور باغبانی