نویسنده = علی حسنی
تعداد مقالات: 1
1. معماری اکوسیستم گردشگری شهر خلاق گسترونومی با تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-126

مهرنوش بسته نگار؛ علی حسنی