نویسنده = مهرداد مهدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفریحی قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 48-65

ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده