نویسنده = حمیدرضا یزدانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-78

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی


2. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 231-249

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی