نویسنده = محمد غفاری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-78

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی


2. نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-112

محمد غفاری؛ احمد عباسی؛ امیررضا کنجکاو منفرد