نویسنده = مهدی حسام
کاربرد تکنیک بهترین-بدترین در رتبه بندی مولفه های شاخص جهانی رقابت پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22034/jtd.2021.270091.2257

سیده سعیده توکلی؛ کیخسرو یاکیده؛ مهدی حسام


تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیلان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-240

10.22034/jtd.2020.225132.2012

مهدی حسام؛ نرجس مومن؛ مرضیه سالم