نویسنده = رضا سبهوند
تعداد مقالات: 4
1. توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 226-240

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند


2. بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-212

مهرداد ناصرپور؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


3. تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


4. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-133

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند