نویسنده = پرویز آقایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

پرویز آقایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ حیدر محمدی


2. تأثیر ارزش ویژة برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه مورد مطالعه: موزة ملی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 190-207

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ حیدر محمدی