نویسنده = الهام اسفندیاری بیات
بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 62-78

10.22034/jtd.2020.110376

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات