نویسنده = طیبه نیک رفتار
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر گردشگران در مصرف غذاهای محلی : مورد مطالعه استان گیلان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 119-133

طیبه نیک رفتار؛ الهه کریمی زاده؛ الهه حسینی