نویسنده = ابوالفضل قنبری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی (مورد مطالعه: اداره‌ی کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

ابوالفضل قنبری؛ لاله زیدی؛ محسن آقایاری هیر


2. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (مورد مطالعه: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

ابوالفضل قنبری؛ شیرین فرزان کیا؛ خاطه عبدی دایلاری


3. بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه ی موردی: شهریاسوج)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-44

ابوالفضل قنبری؛ الهام درخشان؛ سید موسی صالحی؛ اله داد احمدی نصرآبادسفلی