نویسنده = امید بهبودی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-82

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


2. تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 58-79

معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ سیدمحمدامین کشفی