نویسنده = علیرضا دربان آستانه
تعداد مقالات: 3
1. نقش گردشگری دانش محور در توسعه جوامع محلی ( مطالعه موردی: ژئوپارک قشم)

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 189-202

10.22034/jtd.2019.190583.1770

علیرضا دربان آستانه؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی؛ مجید اصفهانی؛ علی غلامی


2. مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-170

10.22034/jtd.2018.69466

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی