نویسنده = مهدی کروبی
ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 263-273

10.22034/jtd.2019.184636.1725

مهدی کروبی؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی؛ احمد محمودی


الگوی عوامل محیطی توسعه گردشگری دسترس‌پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 17-32

10.22034/jtd.2020.227721.2021

مهدی کروبی؛ محمود ضیائی؛ سید مجتبی محمودزاده؛ نازنین فکری زاد