نویسنده = اسماعیل قادری
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-29

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


2. مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 175-204

اسماعیل قادری؛ فاطمه باقری؛ محمدرضا فرزین؛ غلامرضا کاظمیان